Trả lời Hoạt động 2 trang 27 SGK Toán 6 Cánh Diều


Đề bài

Hai bạn A Lềnh và Su Ni tính giá trị của biểu thức \(28 - 4.3\) như sau:

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Thực hiện phép tính nhân chia trước, cộng trừ sau.

Lời giải chi tiết

Bạn Su Ni làm đúng, vì ta cần thực hiện phép nhân trước rồi mới thực hiện phép trừ.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu