Trả lời Hoạt động 4 trang 28 SGK Toán 6 Cánh Diều


Đề bài

Hai bạn A Lềnh và Su Ni tính giá trị của biểu thức \(\left( {30 + 5} \right):5\) như sau:

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Thưc hiện tính trong ngoặc trước.

Lời giải chi tiết

Bạn A Lềnh làm đúng vì ta cần thực hiện phép tính trong ngoặc trước, lấy kết quả nhận được chia cho 5.


Bình chọn:
4 trên 6 phiếu