Trả lời Luyện tập vận dụng 5 trang 29 SGK Toán 6 Cánh Diều


Đề bài

Thầy giáo hướng dẫn học sinh tính giá trị của biểu thức \(180:\left\{ {9 + 3\left[ {30 - \left( {5 - 2} \right)} \right]} \right\}\) như sau:

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Thứ tự: {} => [] => () 

Thực hiện nhân chia trước, cộng trừ sau.

Lời giải chi tiết

Thực hiện phép tính trong ngoặc tròn trước, đến ngoặc vuông rồi nhân với số 3 bên ngoài, đến thực hiện phép tính trong ngoặc nhọn, rồi lấy 180 chia cho kết quả vừa nhận được


Bình chọn:
4 trên 10 phiếu