Giải Bài 6 trang 29 SGK Toán 6 Cánh Diều Tập 1


Đề bài

Trên 1 \(c{m^2}\) mặt lá có khoảng 30 000 lỗ khí. Tính tổng số lỗ khí trên hai chiếc lá có diện tích lần lượt là 7 \(c{m^2}\) và 15 \(c{m^2}\).

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Số lỗ khí =  Diện tích (\(c{m^2}\))\( \times \)30 000.

Lời giải chi tiết

Số lỗ khí trên chiếc lá có diện tích \(7c{m^2}\) là :

\(7.30000 = 210000\) (lỗ khí)

Số lỗ khí trên chiếc lá có diện tích \(15c{m^2}\) là:

\(15.30000 = 450000\) (lỗ khí)

Tổng số lỗ khí trên 2 chiếc lá là:

210 000+450 000=660 000(lỗ khí)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.3 trên 17 phiếu