Giải Bài 6 trang 29 SGK Toán 6 Cánh Diều Tập 1


Trên 1 m2 mặt lá có khoảng 30 000 lỗ khí. Tính tổng số lỗ khí trên hai chiếc lá có diện tích lần lượt là 7 m2 và 15 m2

Đề bài

Trên 1 \(c{m^2}\) mặt lá có khoảng 30 000 lỗ khí. Tính tổng số lỗ khí trên hai chiếc lá có diện tích lần lượt là 7 \(c{m^2}\) và 15 \(c{m^2}\).

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Số lỗ khí =  Diện tích (\(c{m^2}\))\( \times \)30 000.

Lời giải chi tiết

Cách 1: Số lỗ khí trên chiếc lá có diện tích \(7c{m^2}\) là :

\(7.30000 = 210000\) (lỗ khí)

Số lỗ khí trên chiếc lá có diện tích \(15c{m^2}\) là:

\(15.30000 = 450000\) (lỗ khí)

Tổng số lỗ khí trên 2 chiếc lá là:

\(210 000+450 000=660 000\) (lỗ khí)

Cách 2: Tổng diện tích của 2 chiếc lá 7 \(c{m^2}\) và 15 \(c{m^2}\) là:

\(7+15=22(cm^2)\)

Tổng số lỗ khí trên 2 chiếc lá là:

\(22. 30 000 =660 000\) (lỗ khí)


Bình chọn:
4.6 trên 48 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 6 - Cánh diều - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí