Giải Bài 5 trang 74 SGK Toán 6 Cánh Diều Tập 1


Đề bài

Tính một cách hợp lí:

a) 48 + (- 66) + (- 34);

b) 2896 + (- 2021) + (- 2896).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

a)

- Kết hợp tính (- 66) + (- 34).

- Lấy 48 cộng với kết quả nhận được.

b)

- Giao hoán: Đổi vị trí của 2896 và (-2021).

- Cộng hai số đối nhau: 2896 + (- 2896).

- Lấy (- 2021) cộng với kết quả nhận được.

Lời giải chi tiết

a) 48 + (- 66) + (- 34) = 48 + [(- 66) + (- 34)] 

= 48+[ – (66 + 34) ]

= 48 +(– 100)

= - (100-48)

= - 52.

b) 2896 + (- 2021) + (- 2896) 

= (- 2021) + [2896 + (- 2896)] 

= (- 2021) + (2896 – 2896) 

= (- 2021) + 0

= - 2021

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 3. Phép cộng các số nguyên


Hỏi bài