Giải Bài 10 trang 75 SGK Toán 6 Cánh Diều Tập 1


Đề bài

Sử dụng máy tính cầm tay để tính:

a) \(\left( { - 123} \right) + \left( { - 18} \right)\)

b) \(\left( { - 375} \right) + 210\)

c) \(\left( { - 127} \right) + 25 + \left( { - 136} \right)\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Lời giải chi tiết

a) \(\left( { - 123} \right) + \left( { - 18} \right) =  - 141\)

b) \(\left( { - 375} \right) + 210 =  - 265\)

c) \(\left( { - 127} \right) + 25 + \left( { - 136} \right) =  - 238\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 3. Phép cộng các số nguyên


Hỏi bài