Trả lời Câu hỏi khởi động trang 70 SGK Toán 6 Cánh Diều


Đề bài

Thống kê lợi nhuận hai tuần của một cửa hàng bán hoa quả như sau:

Tuần

I

II

Lợi nhuận (triệu đồng)

– 2

6

Sau hai tuần kinh doanh, cửa hàng lãi hay lỗ và với số tiền bao nhiêu?

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Để biết được cửa hàng kinh doanh lãi hay lỗ sau 2 tuần, ta tính tổng lợi nhuận của tuần I và tuần II. 

Lời giải chi tiết

Tuần I cửa hàng có lợi nhuận là – 2 triệu đồng, nghĩa là tuần I cửa hàng kinh doanh lỗ 2 triệu.

Tuần II cửa hàng có lợi nhuận là 6 triệu đồng, vậy là cửa hàng kinh doanh lãi 6 triệu đồng. 

Lợi nhuận của cả hai tuần là: 

6 – 2 = 4 (triệu đồng)

Như vậy, sau hai tuần kinh doanh, cửa hàng lãi với số tiền là 4 triệu đồng. 


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 3. Phép cộng các số nguyên


Hỏi bài