Giải Bài 2 trang 69 SGK Toán 6 Cánh Diều Tập 1


Đề bài

Chọn kí hiệu “∈”; “∉” thích hợp cho ?

a) \( - 3?\mathbb{Z}\)

b) \(0?\mathbb{Z}\)

c) \(4?\mathbb{Z}\)

d) \( - 2?\mathbb{N}\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Tập số nguyên gồm số nguyên âm, số 0 và số nguyên dương.

- Số nguyên âm không là số tự nhiên.

Lời giải chi tiết

a) \( - 3 \in \mathbb{Z}\)

b) \(0 \in \mathbb{Z}\)

c) \(4 \in \mathbb{Z}\)

d) \( - 2 \notin \mathbb{N}\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 2. Tập hợp các số nguyên


Hỏi bài