Giải Bài 7 trang 69 SGK Toán 6 Cánh Diều Tập 1


Đề bài

Nước đóng băng khi nhiệt độ từ \(0^\circ C\) trở xuống. Trong các phát biểu sau, phát biểu nào đúng, phát biểu nào sai? Vì sao?

a) Ở nhiệt độ \( - 3^\circ C\) thì nước đóng băng.

b) Ở nhiệt độ \(2^\circ C\) thì nước đóng băng.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Nhiệt độ từ \(0^\circ C\) trở xuống là nhiệt độ âm.

- So sánh \( - 3^\circ C\) với \(0^\circ C\).

- So sánh \(2^\circ C\)

Lời giải chi tiết

a) Đúng. Vì -3 < 0.

b) Sai. Vì 2 > 0.

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 2. Tập hợp các số nguyên


Hỏi bài