Trả lời Hoạt động 2 trang 44 SGK Toán 6 Cánh Diều


Viết số 12 thành tích của các thừa số nguyên tố.

Đề bài

Viết số 12 thành tích của các thừa số nguyên tố.

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

Chia 12 cho 6 nên: 12 = 2.6.

Chia 6 cho 2 ta được : 6=2.3.

Vậy \[12 = 2.2.3 = {2^2}.3\]


Bình chọn:
4.6 trên 14 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 6 - Cánh diều - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí