Trả lời Hoạt động 1 trang 44 SGK Toán 6 Cánh Diều


Đề bài

a) Hãy nêu các số nguyên tố nhỏ hơn 30.

b) Tìm một ước nguyên tố của 91

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Số nguyên tố là số tự nhiên lơn hơn 1, chỉ có hai ước là 1 và chính nó

Lời giải chi tiết

a) Các số nguyên tố nhỏ hơn 30 là:  2;3;5;7;11;13;17;19;23;29.

b) Một ước nguyên tố của 91 là: 7.

Chú ý: b) Ta có thể chọn số 13 cũng là ước nguyên tố của 91

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu