Luyện tập vận dụng 1 trang 44 SGK Toán 6 Cánh Diều


Đề bài

Tìm một ước nguyên tố của 187.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Tìm các ước của 187.

- Tìm ước nguyên tố trong các ước tìm được.

Lời giải chi tiết

187=11.17.

Các ước của 187 là: 1,11,17,187.

Một ước nguyên tố của 187 là: 11.

Chú ý: Ta có thể chọn số 17 cũng là một ước nguyên tố của 187.


Bình chọn:
4 trên 6 phiếu