Trả lời Luyện tập vận dụng 3 trang 45 SGK Toán 6 Cánh Diều


Đề bài

Phân tích số 450 ra thừa số nguyên tố.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Lấy 450 chia cho ước nguyên tố 2.

- Lấy thương là 225 chia tiếp cho ước nguyên tố 3.

- Lấy thương là 75 chia tiếp cho ước nguyên tố 3.

- Lấy thương là 25 chia tiếp cho ước nguyên tố 5.

- Lấy thương là 5 chia tiếp cho ước nguyên tố 5.

Lời giải chi tiết

Theo chiều dọc:

 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu