Giải Bài 3 trang 46 SGK Toán 6 Cánh Diều Tập 1


Đề bài

a) Biết \(2700 = {2^2}{.3^3}{.5^2}\). Hãy viết 270 và 900 thành tích các thừa số nguyên tố

b) Biết \(3600 = {2^4}{.3^2}{.5^2}\). Hãy viết 180 và 600 thành tích các thừa số nguyên tố 

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào 2700:10=270, 3600:20=180, 3600:6=600

Lời giải chi tiết

a) \(270 = 2700:10 = {2^2}{.3^3}{.5^2}:10 = {2.3^3}.5.10:10 = {2.3^3}.5\)

\(900 = {2^2}{.3^2}{.5^2}\)

b) \(180 = {2^2}{.3^2}.5\)

\(600 = {2^3}{.3.5^2}\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.6 trên 29 phiếu