Trả lời Luyện tập vận dụng 5 trang 37 SGK Toán 6 Cánh Diều tập 2


Tính một cách hợp lí: -2/49 – (47/49 + 5/-3)

Đề bài

Tính một cách hợp lí:

\(\frac{-2}{49} – (\frac{47}{49} + \frac{5}{-3})\)

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Phá ngoặc, nhóm các phân số có cùng mẫu số

Lời giải chi tiết

Ta có: \(\frac{-2}{49} – (\frac{47}{49} + \frac{5}{-3})\)

= \(\frac{-2}{49} – \frac{47}{49}- \frac{5}{-3}\)

= \(\frac{(-2)- 47}{49} + \frac{5}{3}\)

=\(\frac{-49}{49} + \frac{5}{3}\)

= \(-1 + \frac{5}{3}\)

=\(\frac{-3}{3} + \frac{5}{3}\)

=\(\frac{2}{3}\)

Lời giải hay


Bình chọn:
4.7 trên 33 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 6 - Cánh diều - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí