Giải Bài 4 trang 38 SGK Toán 6 Cánh Diều Tập 2


Đề bài

Tính:

a)     \(\frac{5}{16}- \frac{5}{24}\)

b)    \(\frac{2}{11}+(\frac{-5}{11}- \frac{9}{11})\)

c)     \(\frac{1}{10}- (\frac{5}{12}- \frac{1}{15})\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

*Phá ngoặc

*Muốn cộng, trừ 2 phân số có cùng mẫu số, ta cộng, trừ tử với tử, giữ nguyên mẫu

*Muốn cộng, trừ 2 phân số không cùng mẫu số, ta quy đồng mẫu những phân số đó rồi cộng, trừ các tử và giữ nguyên mẫu

Lời giải chi tiết

a)     \(\frac{5}{16}- \frac{5}{24}\)= \(\frac{5.3}{16.3}- \frac{5.2}{24.2}\)=

\(\frac{15}{48}- \frac{10}{48}=\frac{5}{48}\)

b)    \(\frac{2}{11}+(\frac{-5}{11}- \frac{9}{11})\)= \(\frac{2}{11}+\frac{-5}{11}- \frac{9}{11}= \frac{2+(-5)-9}{11}=\frac{-12}{11}\)

c)     \(\frac{1}{10}- (\frac{5}{12}- \frac{1}{15})\)=\(\frac{1}{10}- \frac{5}{12}+ \frac{1}{15}\)= \(\frac{1.6}{10.6}- \frac{5.5}{12.5}+\frac{1.4}{15.4}= \frac{6}{60}+\frac{25}{60}+\frac{4}{60}\)\(=\frac{6-25+4}{60}=\frac{-15}{60}=\frac{-1}{4}\)

Lời giải hay

 

 


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan:


Hỏi bài