Trả lời Luyện tập vận dụng 3 trang 37 SGK Toán 6 Cánh Diều tập 2


Đề bài

Tính: \(\frac{7}{-10}-\frac{9}{10}\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Đưa về 2 phân số có cùng mẫu số rồi trừ tử với tử; giữ nguyên mẫu

Lời giải chi tiết

Ta có:

\(\frac{7}{-10}-\frac{9}{10}\)= \(\frac{-7}{10}-\frac{9}{10}\)= \(\frac{-7-9}{-10}\)= \(\frac{-16}{10}\)= \(\frac{-8}{5}\)

Lời giải hay


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan:


Hỏi bài