Giải Bài 7 trang 38 SGK Toán 6 Cánh Diều Tập 2


Một xí nghiệp trong tháng Giêng đạt 3/8 kế hoạch của Quý I, tháng Hai đạt 2/7 kế hoạch của Quý I. Tháng Ba xí nghiệp phải đạt được bao nhiêu phần kế hoạch của Quý I?

Đề bài

Một xí nghiệp trong tháng Giêng đạt \(\frac{3}{8}\) kế hoạch của Quý I, tháng Hai đạt \(\frac{2}{7}\) kế hoạch của Quý I. Tháng Ba xí nghiệp phải đạt được bao nhiêu phần kế hoạch của Quý I?

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Cả Quý I được coi là 1 phần Quý I

Lời giải chi tiết

Tháng Ba xí nghiệp phải đạt được số phần kế hoạch của Quý I là:

\(1-\frac{3}{8}- \frac{2}{7}= \frac{56}{56} - \frac{21}{56}- \frac{16}{56}=\frac{19}{56}\) ( kế hoạch Quý I)


Bình chọn:
4.7 trên 111 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 6 - Cánh diều - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí