Trả lời Luyện tập vận dụng 1 trang 35 SGK Toán 6 Cánh Diều tập 2


Đề bài

Tính:

a)     \(\frac{-3}{7}\)+\(\frac{2}{7}\)

b)    \(\frac{-4}{9}\)+\(\frac{2}{-3}\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Muốn cộng 2 phân số có cùng mẫu số, ta cộng tử với tử, giữ nguyên mẫu

Muốn cộng 2 phân số không cùng mẫu số, ta quy đồng mẫu những phân số đó rồi cộng các tử và giữ nguyên mẫu

Lời giải chi tiết

a)     \(\frac{-3}{7}\)+\(\frac{2}{7}\)= \(\frac{(-3)+2}{7}\)= \(\frac{-1}{7}\)

b)    \(\frac{-4}{9}\)+\(\frac{2}{-3}\)=\(\frac{-4}{9}\)+\(\frac{-2}{3}\)= \(\frac{-4}{9}\)+\(\frac{-6}{9}\)=\(\frac{(-4)+(-6)}{9}\)=\(\frac{-10}{9}\)

Lời giải hay


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan:


Hỏi bài