Giải Bài 8 trang 38 SGK Toán 6 Cánh Diều Tập 2


Đề bài

Bốn tổ của lớp 6A đóng góp sách cho góc thư viện như sau: tổ I góp \(\frac{1}{4}\) số sách của lớp, tổ II góp \(\frac{9}{40}\) số sách của lớp, tổ III góp \(\frac{1}{5}\) số sách của lớp, tổ IV góp phần còn lại. Tổ IV đã góp bao nhiêu phần số sách của lớp?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Số sách của lớp được coi là 1

Lời giải chi tiết

Tổ IV đã góp số phần số sách của lớp là:

\(1-\frac{1}{4}\)- \(\frac{9}{40}\)- \(\frac{1}{5}\)= \(\frac{40}{40}\)-\(\frac{10}{40}\)- \(\frac{9}{40}\)- \(\frac{8}{40}\)= \(\frac{13}{40}\)

 Lời giải hay


Bình chọn:
3.8 trên 4 phiếu

Các bài liên quan:


Hỏi bài