Giải Bài 1 trang 24 SGK Toán 6 Cánh Diều Tập 1


Đề bài

Viết các tích sau dưới dạng lũy thừa:

a) \(5.5.5.5\)

b) 9.9.9.9.9.9.9

c) 7.7.7.7.7

d) \(a.a.a.a.a.a.a.a\)

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Tìm cơ số.

- Tìm số mũ.

Lời giải chi tiết

a) \(5.5.5.5 = {5^4}\).

b) \(9.9.9.9.9.9.9 = {9^7}\).

c) \(7.7.7.7.7 = {7^5}\).

d) \(a.a.a.a.a.a.a.a = {a^8}\).

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.1 trên 8 phiếu