Giải Bài 6 trang 25 SGK Toán 6 Cánh Diều Tập 1


Đề bài

Khối lượng của Mặt Trời khoảng \({198.10^{25}}\) tấn, khối lượng của Trái Đất khoảng \({6.10^{21}}\) tấn. Khối lượng của Mặt Trời gấp khoảng bao nhiêu lần khối lượng của Trái Đất?

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

*) Lấy khối lượng Mặt Trời khoảng \({198.10^{25}}\) tấn.

*) Khối lượng của Mặt Trời gấp khoảng số lần khối lượng của Trái Đất:

   +) Tính \(\left( {{{198.10}^{25}}} \right):\left( {{{6.10}^{21}}} \right)\) :

         - Chia 198 cho 6 trước, chia \({10^{25}}\) cho \({10^{21}}\) sau.

         - Kết quả nhận được bằng tích của 2 số tìm được.

Lời giải chi tiết

\(\begin{array}{l}\left( {{{198.10}^{25}}} \right):\left( {{{6.10}^{21}}} \right)\\ = \left( {198:6} \right).\left( {{{10}^{25}}:{{10}^{21}}} \right)\\ = {33.10^4} = 330000\end{array}\)

Vậy khối lượng của Mặt Trời gấp khoảng 330000 lần khối lượng của Trái Đất.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.5 trên 13 phiếu