Giải Bài 3 trang 25 SGK Toán 6 Cánh Diều Tập 1


Đề bài

Viết các số sau dưới dạng lũy thừa với cơ số cho trước.

a) 81, cơ số 3;

b) 81, cơ số 9;

c) 64, cơ số 2;

d) 100 000 000, cơ số 10.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

a)

+ Tách 81 thành tích của các số 3 bằng cách:

 - Chia 81 cho 3.

 - Chia kết quả nhận được cho 3 tiếp đến khi kết quả là 1 thì dừng lại.

 - Đến số lần chia.

 - 81 bằng lũy thừa cơ số 3 với số mũ là số lần chia.

b) Tách 81 thành tích của các số 9.

c) Tách 64 thành tích của các số 2.

d)

- Đếm số các chữ số 0 trong 100 000 000.

- Sử dụng kết quả: \({10^n} = 1\underbrace {0...0}_{n{\rm{ chu so}}}\).

Lời giải chi tiết

a)

81:3=27

27:3=9

9:3=3

3:3=1

Ta thực hiện 4 lần chia nên:

81=3.3.3.3=\({3^4}\)

b) \(81 = 9.9 = {9^2}\)

c) \(64 = 2.2.2.2.2.2 = {2^6}\)

d) 100 000 000 có 8 chữ số 0 nên

100 000 000 =\({10^8}\).

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.9 trên 7 phiếu