Giải Bài 5 trang 25 SGK Toán 6 Cánh Diều Tập 1


Đề bài

So sánh:

a) \({3^2}\) và 3.2;

b) \({2^3}\) và \({3^2}\);

c) \({3^3}\) và \({3^4}\).

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Tính các lũy thừa

- So sánh các cặp số tương ứng.

Lời giải chi tiết

a) \({3^2}\)=3.3=9

3.2=6 .

Vì 9 >6 nên \({3^2} > 3.2\).

b) \({2^3} = 2.2.2 = 8\)

 \({3^2} = 3.3 = 9\) .

Vì 8 < 9 nên \({2^3} < {3^2}\).

c) \({3^3} = 3.3.3 = 27\)

\({3^4} = 3.3.3.3 = 81\).

Vì 27 < 81 nên \({3^3} < {3^4}\).

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.5 trên 8 phiếu