Trả lời Luyện tập vận dụng 3 trang 24 SGK Toán 6 Cánh Diều


Viết kết quả mỗi phép tính sau dưới dạng một lũy thừa: a)2^5.64; b) 20.5.10^3

Đề bài

Viết kết quả mỗi phép tính sau dưới dạng một lũy thừa:

a) \({2^5}.64\);

b) \({20.5.10^3}\).

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

a)

- Viết 64 dưới dạng lũy thừa cơ số 2.

- Sử dụng quy tắc nhân lũy thừa cùng cơ số: \({a^m}.{a^n} = {a^{m + n}}\).

b)

- Nhân 20 với 5.

- Viết kết quả nhận được dưới dạng lũy thừa cơ số 10.

- Sử dụng quy tắc nhân lũy thừa cùng cơ số: \({a^m}.{a^n} = {a^{m + n}}\).

Lời giải chi tiết

a)

\(64 = 2.2.2.2.2.2 = {2^6}\)

Vậy \({2^5}.64 = {2^5}{.2^6} = {2^{5 + 6}} = {2^{11}}\).

b)

\(20.5 = 100 = 10.10 = {10^2}\)

Vậy \({20.5.10^3} = {10^2}{.10^3}\)\( = {10^{2 + 3}} = {10^5}\).


Bình chọn:
4.1 trên 8 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 6 - Cánh diều - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí