Giải Bài 4 trang 51 SGK Toán 6 Cánh Diều Tập 1


Đề bài

Tìm ƯCLN(126, 150). Từ đó hãy tìm tất cả các ước chung của 126, 150

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Phân tích 3 số 126, 150 ra thừa số nguyên tố.

- Sử dụng tính chất: Ước chung của 126 và 150 là ước của ƯCLN(126,150).

Lời giải chi tiết

Phân tích: 

\(\begin{array}{l}126 = {2.3^2}.7\\150 = {2.3.5^2}\end{array}\)

Thừa số nguyên tố chung là 2 và 3.

Số mũ nhỏ nhất của 2 là 1;

Số mũ nhỏ nhất của 3 là 1.

=> ƯCLN(126, 150) = 2.3 = 6

     ƯC(126, 150) = {1,2,3,6}.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.7 trên 6 phiếu