Trả lời Luyện tập vận dụng 5 trang 50 SGK Toán 6 Cánh Diều


Đề bài

Hai số 24 và 35 có nguyên tố cùng nhau không? Vì sao?

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Tìm ƯCLN(24,35).

- Hai số nguyên tố cùng nhau là hai số nguyên tố có ước chung lớn nhất bằng 1.

Lời giải chi tiết

Hai số 24 và 35 là hai số nguyên tố cùng nhau vì ƯCLN(24,35) = 1.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu