Trả lời Hoạt động 4 trang 50 SGK Toán 6 Cánh Diều


Đề bài

Tìm ƯCLN(8,27).

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Phân tích các số ra thừa số nguyên tố rồi tìm ƯCLN của 8 và 27.

Lời giải chi tiết

\(\begin{array}{l}8 = {2^3}\\27 = {3^3}\end{array}\)

8 và 27 không có thừa số nguyên tố chung. Ước chung của chúng chỉ có số 1.

Vậy ƯCLN(8,27) = 1.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu