Trả lời Hoạt động 1 trang 47 SGK Toán 6 Cánh Diều


Đề bài

a) Nêu các ước của 30 và của 48 theo thứ tự tăng dần:

 

b) Tìm số vừa ở trong hàng thứ nhất vừa ở trong hàng thứ hai.

c) Xác định số lớn nhất trong các ước chung của 30 và 48.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

a) Điền các ước của 30 và 48 vào bảng

b) Tìm số chung ở cả hai hàng

c) Chọn số lớn nhất ở câu b

Lời giải chi tiết

a) Các ước của 30 và của 48 theo thứ tự tăng dần:

Các ước của 30

1

2

3

5

6

10

15

30

   

Các ước của 48

1

2

3

4

6

8

12

16

24

48

b) Các số vừa ở hàng thứ nhất vừa ở hàng thứ 2 là: 1;2;3;6.

c) Số lớn nhất là 6.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu