Bài 11. Ước chung. Ước chung lớn nhất

Bình chọn:
4.1 trên 213 phiếu
Ước chung. Ước chung lớn nhất

Lý thuyết Ước chung. Ước chung lớn nhất Toán 6 KNTT với cuộc sống ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

Xem chi tiết

1. Ước chung và ước chung lớn nhất
Hoạt động 1 trang 44 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Tìm các tập hợp Ư(24) và Ư(28).

Xem lời giải

Hoạt động 2 trang 44 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Gọi ƯC(24, 28) là tập hợp các số vừa là ước của 24, vừa là ước của 28. Hãy viết tập hợp ƯC(24, 28).

Xem lời giải

Hoạt động 3 trang 44 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Tìm số lớn nhất trong tập ƯC(24, 28).

Xem lời giải

Câu hỏi trang 45 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Tìm ƯCLN(90, 10).

Xem lời giải

Luyện tập 1 trang 45 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Bố có 12 quả bóng màu xanh và 15 quả bóng màu đỏ. Bố muốn chia số bóng cho ba anh em Việt, Hà và Nam đều như nhau gồm cả bóng màu xanh và bóng màu đỏ. Hỏi bố có thực hiện được điều đó hay không?

Xem lời giải

Vận dụng 1 trang 45 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Tuần này lớp 6A và 6B gồm 40 học sinh nữ và 36 học sinh nam được phân công đi thu gom rác làm sạch bờ biển ở địa phương. Nếu chia nhóm sao cho số học sinh nam và nữ trong các nhóm bằng nhau thì: a) Có thể chia được thành bao nhiêu nhóm học sinh? b) Có thể chia nhiều nhất bao nhiêu nhóm học sinh?

Xem lời giải

2. Cách tìm ước chung lớn nhất
Câu hỏi 1 trang 46 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Tìm ƯCLN(45, 150), biết 45 = 3^2.5 và 150 = 2.3.5^2.

Xem lời giải

Câu hỏi 2 trang 46 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Biết ƯCLN(75, 105) = 15, hãy tìm ƯC(75, 105).

Xem lời giải

Luyện tập 2 trang 46 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Tìm ƯCLN(36, 84).

Xem lời giải

Vận dụng 2 trang 46 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Một đại đội bộ binh có ba trung đội trung đội I có 24 chiến sĩ, trung đội II có 28 chiến sĩ, trung đội III có 36 chiến sĩ. Trong cuộc diễu binh, cả ba trung đội phải xếp thành các hàng dọc đều nhau mà không có chiến sĩ nào trong mỗi trung đội bị lẻ hàng. Hỏi có thể xếp được nhiều nhất bao nhiêu hàng dọc?

Xem lời giải

Thử thách nhỏ trang 46 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Vào ngày thứ Bảy, cô Lan tổ chức cho học sinh đi tham quan Bảo tàng Dân tộc học. Các học sinh đóng tiền mua vé, mỗi em một vé. Số tiền cô Lan thu được từng ngày được ghi lại ở bảng bên. a) Hỏi số tiền để mua một vé (giá vé được tính theo đơn vị nghìn đồng) có thể là bao nhiêu, biết giá vé lớn hơn 2 000 đồng? b) Có bao nhiêu học sinh tham gia chuyến đi, biết số học sinh trong lớp trong khoảng từ 20 đến 40 người?

Xem lời giải

3. Rút gọn về phân số tối giản
Câu hỏi 3 trang 47 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Phân số 16/10 đã là phân số tối giản chưa? Nếu chưa, hãy rút gọn về phân số tối giản.

Xem lời giải

Luyện tập 3 trang 48 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Rút gọn về phân số tối giản: a)90/27; b) 50/125

Xem lời giải

Bài 2.30 trang 48 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1

Tìm tập hợp ước chung của: a) 30 và 45 b) 42 và 70.

Xem lời giải

Bài 2.31 trang 48 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1

Tìm ƯCLN của hai số: a) 40 và 70; b) 55 và 77.

Xem lời giải

Bài 2.32 trang 48 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1

Tìm ƯCLN của: a) 2^2. 5 và 2. 3. 5 b) 2^4. 3; 2^2.3^2. 5 và 2^4.11.

Xem lời giải

Xem thêm