Trả lời Câu hỏi 2 trang 46 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Biết ƯCLN(75, 105) = 15, hãy tìm ƯC(75, 105).

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

ƯC là ước của ƯCLN.

Lời giải chi tiết

ƯC(75, 105) = Ư(15) = {1; 3; 5; 15}.


Bình chọn:
4.4 trên 9 phiếu