Bài tập cuối chương IX

Bình chọn:
4.2 trên 164 phiếu
Giải bài 9.33 trang 98 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Nam muốn tìm kiếm thông tin để trả lời các câu hỏi sau đây. Em hãy gợi ý giúp Nam cách thu thập dữ liệu phù hợp cho mỗi câu hỏi. a. Năm quốc gia nào có diện tích lớn nhất? b. Có bao nhiêu bạn trong lớp có đồng hồ đeo tay? c. Trong tuần trước, tổ nào trong lớp có nhiều lượt đi học muộn nhất?

Xem lời giải

Giải bài 9.34 trang 98 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Việt muốn tìm hiểu về đội bóng yêu thích của một số bạn nam. Em hãy giúp Việt: a. Lập phiếu hỏi để thu thập dữ liệu; b. Thu thập trong phạm vi lớp em và ghi lại kết quả dưới dạng bảng. Từ kết quả thu được em có kết luận gì?

Xem lời giải

Bài 9.35 trang 98 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Một túi đựng 2 quả bóng màu xanh,4 quả bóng màu vàng và 1 quả bóng màu đỏ. Nam lấy một quả bóng mà không nhìn vào túi.

Xem lời giải

Bài 9.36 trang 98 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Bình khảo sát môn thể thao yêu thích của các bạn trong lớp thu được kết quả như trong bảng thống kê 9.11. a. Vẽ biểu đồ cột kép biểu diễn bảng thống kê này; b. Môn thể thao nào được các bạn nam yêu thích nhất? Môn thể thao nào được các bạn nữ yêu thích nhất?

Xem lời giải

Bài 9.37 trang 98 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Minh bỏ 7 viên bi đen và 3 viên bi trắng vào một cái túi. Mỗi lần Minh lấy ra ngẫu nhiên một viên bị từ túi, xem viên bi đó có màu gì rồi lại bỏ viên bi đó vào túi. Minh đã thực hiện 100 lần và thấy có 58 lần lấy được bi đen. Tính xác suất thực nghiệm của sự kiện Minh lấy được viên bi màu đen.

Xem lời giải

Bài 9.38 trang 98 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Trong hộp có 5 phần thưởng gồm 2 chiếc bút chì và 3 chiếc bút bi. Quỳnh chọn ngẫu nhiên hai phần thưởng trong hộp. Em hãy liệt kê các kết quả có thể.

Xem lời giải