Bài 43. Xác suất thực nghiệm

Bình chọn:
4.4 trên 90 phiếu
Xác suất thực nghiệm

Lý thuyết Xác suất thực nghiệm Toán 6 KNTT với cuộc sống ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

Xem chi tiết

Hoạt động 1 trang 94 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Em hãy đoán xem mũi tên sẽ chỉ vào ô màu nào khi quay miếng bìa?

Xem lời giải

Hoạt động 2 trang 94 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Quay miếng bìa 20 lần và thống kê kết quả theo mẫu sau:

Xem lời giải

Câu hỏi trang 95 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Cho biết xác suất thực nghiệm của sự kiện “Mũi tên chỉ vào ô màu xanh” và sự kiện “Mũi tên chỉ vào ô màu đỏ” trong HĐ 2.

Xem lời giải

Luyện tập trang 95 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

An gieo hai con xúc xắc cùng lúc 80 lần. Ở mỗi lần gieo, An cộng số chấm xuất hiện ở hai xúc xắc và ghi lại kết quả như bảng sau:

Xem lời giải

Tranh luận trang 95 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Vuông gieo một đồng xu 50 lần và thấy có 30 lần xuất hiện mặt sấp. Tròn lấy đồng xu đó gieo 100 lần và thấy có 55 lần xuất hiện mặt sấp.

Xem lời giải

Bài 9.29 trang 96 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Minh gieo một con xúc xắc 100 lần và ghi lại số chấm xuất hiện ở mỗi lần gieo được kết quả như sau:

Xem lời giải

Bài 9.30 trang 96 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

An quay tấm bìa như hình bên một số lần và ghi kết quả dưới dạng bảng như sau (Mỗi gạch tương ứng 1 lần ):

Xem lời giải

Bài 9.31 trang 96 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Trong túi có một số viên bi màu đen và một số viên bi màu đỏ. Thực hiện lấy ngẫu nhiên một viên bi từ túi, xem viên bi màu gì rồi trả lại viên bi vào túi. Khoa thực hiện thí nghiệm 30 lần. Số lần lấy được viên bi màu đỏ là 13. Hãy tính xác suất thực nghiệm của sự kiện Khoa lấy được viên bi màu đỏ.

Xem lời giải

Bài 9.32 trang 96 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Một chiếc thùng kín có một số quả bóng xanh, đỏ tím vàng. Trong một trò chơi, người chơi lấy ngẫu nhiên một quả bóng, ghi lại màu rồi trả lại bóng vào thùng. Bình thực hiện trò chơi 100 lần và được kết quả như bảng sau:

Xem lời giải