Trả lời Tranh luận trang 95 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Vuông gieo một đồng xu 50 lần và thấy có 30 lần xuất hiện mặt sấp. Tròn lấy đồng xu đó gieo 100 lần và thấy có 55 lần xuất hiện mặt sấp.

Bạn nào nói đúng nhỉ?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- 2 người khác nhau có thể đưa ra xác suất thực nghiệm khác nhau.

- Trò chơi khác nhau thì xác suất thực nghiệm khác nhau.

- Số lần gieo khác nhau thì xác suất thực nghiệm khác nhau.

Lời giải chi tiết

Cả hai bạn đều đúng. Vì mỗi người gieo có thể sẽ được một xác suất thực nghiệm không giống nhau và tổng số lần gieo của hai người khác nhau.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 43. Xác suất thực nghiệm