Bài 26. Phép nhân và phép chia phân số

Bình chọn:
4.6 trên 183 phiếu
Phép nhân và phép chia phân số

Lý thuyết Phép nhân và phép chia phân số Toán 6 KNTT với cuộc sống ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

Xem chi tiết

1. Phép nhân hai phân số
Hoạt động 1 trang 19 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Em hãy nhớ lại quy tắc nhân hai phân số (có tử và mẫu đều dương), rồi tính

Xem lời giải

Luyện tập 1 trang 19 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Tính:

Xem lời giải

Vận dụng 1 trang 20 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Tính diện tích hình tam giác biết một cạnh dài 9/5 cm , chiều cao ứng với cạnh đó bằng 7/3 cm

Xem lời giải

2. Tính chất của phép nhân
Luyện tập 2 trang 20 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Tính: a)...b)....

Xem lời giải

3. Phép chia phân số
Hoạt động 2 trang 20 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Tính các tích sau:

Xem lời giải

Câu hỏi trang 20 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Từ HĐ 2, em hãy tìm phân số nghịch đảo của 11 và 7/-5

Xem lời giải

Hoạt động 3 trang 21 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Em hãy nhấc lại quy tắc chia hai phân số có tử và mẫu đều dương, rồi tính

Xem lời giải

Luyện tập 3 trang 21 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Tính:

Xem lời giải

Vận dụng 2 trang 21 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Trong một công thức làm bánh, An cần 3/4 cốc đường để làm 9 cái bánh. Nếu An chỉ muốn làm 6 cái bánh thì cần bao nhiêu cốc đường?

Xem lời giải

Bài 6.27 trang 21 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Thay dấu “?” bằng số thích hợp trong bảng sau:

Xem lời giải

Bài 6.28 trang 21 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Tính:

Xem lời giải

Bài 6.29 trang 21 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Tính một cách hợp lí:

Xem lời giải

Bài 6.30 trang 21 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Mỗi buổi sáng, Nam thường đi xe đạp từ nhà đến trường với vận tốc 15 km/h và hết 20 phút. Hỏi quãng đường từ nhà Nam đến trường dài bao nhiêu ki lô mét?

Xem lời giải

Bài 6.31 trang 21 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Một hình chữ nhật có chiều dài là 7/2cm, diện tích là 21/10 cm^2. Tìm chiều rộng của hình chữ nhật

Xem lời giải

Bài 6.32 trang 21 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Tìm x, biết:

Xem lời giải

Bài 6.33 trang 21 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Lớp 6A có 1/3 số học sinh thích môn Toán. Trong số các học sinh thích môn Toán, có 1/2 số học sinh thích môn Ngữ văn. Hỏi có bao nhiêu phần số học sinh lớp 6A thích cả môn Toán và Ngữ văn?

Xem lời giải