Trả lời Câu hỏi trang 20 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Từ HĐ 2, em hãy tìm phân số nghịch đảo của 11 và \(\dfrac{7}{{ - 5}}\)

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Phân số nghịch đảo của số nguyên a là \(\dfrac{1}{a}\)

Phân số nghịch đảo của phân số \(\dfrac{a}{b}\left( {a,b \ne 0} \right)\) là \(\dfrac{b}{a}\)

Lời giải chi tiết

Phân số nghịch đảo của 11 là \(\dfrac{1}{{11}}\)

Phân số nghịch đảo của \(\dfrac{7}{{ - 5}}\) là \(\dfrac{{ - 5}}{7}\)


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu