Trả lời Luyện tập 1 trang 19 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Tính:

a) \(\dfrac{{ - 2}}{5}.\dfrac{5}{4}\)

b) \(\dfrac{{ - 7}}{{10}}.\dfrac{{ - 9}}{{11}}\)

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Muốn nhân hai phân số, ta nhân các tử với nhau và nhân các mẫu với nhau.

Lời giải chi tiết

a) \(\dfrac{{ - 2}}{5}.\dfrac{5}{4}\)\( = \dfrac{{ - 2.5}}{{5.4}} = \dfrac{{ - 10}}{{20}} = \dfrac{{ - 10:10}}{{20:10}} = \dfrac{{ - 1}}{2}\)

b) \(\dfrac{{ - 7}}{{10}}.\dfrac{{ - 9}}{{11}}\)\( = \dfrac{{ - 7.\left( { - 9} \right)}}{{10.11}} = \dfrac{{63}}{{110}}\)


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu