Giải bài 6.33 trang 21 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Lớp 6A có \(\dfrac{1}{3}\) số học sinh thích môn Toán. Trong số các học sinh thích môn Toán, có \(\dfrac{1}{2}\) số học sinh thích môn Ngữ văn. Hỏi có bao nhiêu phần số học sinh lớp 6A thích cả môn Toán và Ngữ văn?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tính số phần học sinh thích môn Ngữ văn trong lớp 6A.

Thích  2 môn = thích môn Toán + thích môn Ngữ văn.

Lời giải chi tiết

 Số học sinh thích môn Ngữ văn bằng \(\dfrac{1}{2}\)số học sinh thích môn Toán nên số 1phần học sinh thích môn Ngữ văn trong lớp 6A là: \(\dfrac{1}{2}.\dfrac{1}{3} = \dfrac{{1.1}}{{2.3}} = \dfrac{1}{6}\) học sinh lớp 6A

Số phần số học sinh lớp 6A thích cả môn Toán và Ngữ văn là:

\(\dfrac{1}{3} + \dfrac{1}{6} = \dfrac{2}{6} + \dfrac{1}{6} = \dfrac{3}{6} = \dfrac{1}{2}\) học sinh lớp 6A.

Vậy lớp 6A có \(\dfrac{1}{2}\) số học sinh thích cả 2 môn.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu