Luyện tập chung trang 20- Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Bình chọn:
4.1 trên 163 phiếu
Bài 1.31 trang 21 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1

Gọi A là tập hợp các số tự nhiên lớn hơn 3 và không lớn hơn 7 a) Viết tập hợp A bằng 2 cách: Liệt kê các phần tử và nêu dấu hiệu đặc trưng cho các phần tử b) Trong các số tự nhiên nhỏ hơn 10, những số nào không phải là phần tử của tập A?

Xem lời giải

Bài 1.32 trang 21 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

a) Viết số tự nhiên nhỏ nhất có bốn chữ số b) Viết số tự nhiên nhỏ nhất có bốn chữ số khác nhau c) Viết số tự nhiên nhỏ nhất có bốn chữ số khác nhau và đều là số chẵn d) Viết số tự nhiên nhỏ nhất có bốn chữ số khác nhau và đều là số lẻ

Xem lời giải

Bài 1.33 trang 21 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1

Ta đã biết: Giá trị của mỗi chữ số của một số tự nhiên trong hệ thập phân phụ thuộc vào vị trí của nó. Chẳng hạn, chữ số 2 có giá trị bằng 2 nếu nó nằm ở hàng đơn vị, có giá trị bằng 20 nếu nó nằm ở hàng chục,... Tuy nhiên có một chữ số mà giá trị của nó không thay đổi dù nó nằm ở bất kì vị trí nào, đó là chữ số nào?

Xem lời giải

Bài 1.34 trang 21 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Một xe ô tô chở 30 bao gạo và 40 bao ngô. Biết rằng mỗi bao gạo nặng 50kg, mỗi bao ngô nặng 60kg. Hỏi xe ô tô chở tất cả bao nhiêu kilôgam gạo và ngô?

Xem lời giải

Bài 1.35 trang 21 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1

Trong tháng 7 nhà ông Khánh dùng hết 115 số điện. Hỏi ông Khánh phải trả bao nhiêu tiền điện, biết đơn giá điện như sau: Giá tiền cho 50 số đầu tiên là 1 678 đồng/số; Giá tiền cho 50 số tiếp theo (từ số 51 đến số 100) là 1 734 đồng/số; Giá tiền cho 100 số tiếp theo (từ số 101 đến số 200) là 2 014 đồng/số.

Xem lời giải