Giải Bài 1.33 trang 21 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1


Đề bài

Ta đã biết: Giá trị của mỗi chữ số của một số tự nhiên trong hệ thập phân phụ thuộc vào vị trí của nó. Chẳng hạn, chữ số 2 có giá trị bằng 2 nếu nó nằm ở hàng đơn vị, có giá trị bằng 20 nếu nó nằm ở hàng chục,... Tuy nhiên có một chữ số mà giá trị của nó không thay đổi dù nó nằm ở bất kì vị trí nào, đó là chữ số nào?

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Số 0 nhân với bất cứ số nào cũng bằng 0

Lời giải chi tiết

Vì 0 có giá trị bằng 0 khi nó ở bất cứ hàng nào nên chữ số mà giá trị của nó không thay đổi dù nó nằm ở bất kì vị trí nào, đó là chữ số 0.


Bình chọn:
4.6 trên 28 phiếu