Bài 22. Hình có tâm đối xứng

Bình chọn:
3.9 trên 78 phiếu
Hình có tâm đối xứng Toán 6

Lý thuyết Hình có tâm đối xứng Toán 6 KNTT với cuộc sống ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

Xem chi tiết

1. Hình có tâm đối xứng trong thực tế
Hoạt động 1 trang 103 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Đặt chiếc chong chóng màu đỏ có hai cánh trên mặt giấy. Dùng bút màu xanh tô theo viền của chong chóng để đánh dấu vị trí ban đầu của nó và ghim chong chóng tại điểm O (màu vàng). Quan sát chong chóng quay xung quanh điểm O như dưới đây (h.5.6).

Xem lời giải

Quảng cáo
decumar
Hoạt động 2 trang 104 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Tương tự như vậy, ta quan sát hình tròn (h.5.7a), hình chong chóng ba cánh (h.5.7b) và hình chong chóng bốn cánh (h.5.7c) lúc đầu và sau khi quay nửa vòng quanh điểm O như dưới đây.

Xem lời giải

Luyện tập 1 trang 104 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

1. Đoạn thẳng là một hình có tâm đối xứng. Tâm đối xứng của nó là điểm nào? 2. Những chữ cái nào dưới đây có tâm đối xửng? Hãy dự đoán tâm đối xứng của chúng, rồi kiểm tra điều đó bằng cách quay hình nửa vòng.

Xem lời giải

Thực hành 1 trang 105 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Gấp đôi tờ giấy hai lần theo hình 5.8a. Cắt tờ giấy vừa gấp theo một đường như hình 5.8b Mở phần cắt được ra ta có một hình bông hoa bốn cánh (1.5.8c).Gọi giao điểm của hai nếp gấp là O. Cố định điểm O bằng đinh ghim để có thể quay hình đó quanh 0. Bằng cách quay hình nửa vòng quanh O, em hãy kiểm tra xem điểm O có phải là tâm đối xứng của hình không.

Xem lời giải

2. Tâm đối xứng của một số hình phẳng
Hoạt động 3 trang 105 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Cắt một hình bình hành bằng giấy. Bằng cách quay hình bình hành một nửa vòng quanh giao điểm của hai đường chéo, hãy cho biết giao điểm này có là tâm đối xứng của hình bình hành không?

Xem lời giải

Hoạt động 4 trang 105 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Bằng cách làm tương tự hoạt động 3, em hãy chỉ ra tâm đối xứng của mỗi hình dưới đây (nếu có).

Xem lời giải

Luyện tập 2 trang 106 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Vẽ lại các hình bên vào giấy kẻ ô vuông rồi vẽ thêm để được một hình nhận điểm O là tâm đối xứng.

Xem lời giải

Thực hành 2 trang 106 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Ứng dụng tính đối xứng trong nghệ thuật cắt giấy Cắt hình cỏ bốn lá theo hướng dẫn sau: 1.Chuẩn bị một mảnh giấy hình vuông kích thước 4 cm x 4 cm. Gấp đôi mảnh giấy hai lần sao cho các cạnh đối diện của nó trùng lên nhau (h.5.9a). 2.Vẽ theo hình 5.9b rồi cất theo nét vẽ, sau đó mở ra ta được hình cỏ bốn lá (h.5.9c).

Xem lời giải

Thử thách nhỏ trang 106 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Em hãy dự đoán tâm đối xứng của các hình sau:

Xem lời giải

Bài 5.5 trang 107 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1

Trong các hình dưới đây, hình nào có tâm đối xứng?

Xem lời giải

Bài 5.6 trang 107 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1

Trong mỗi hình dưới đây, điểm O có phải tâm đối xứng không?

Xem lời giải

Bài 5.7 trang 107 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1

Hình nào dưới đây có tâm đối xứng? Em hãy xác định tâm đối xứng (nếu có) của chúng.

Xem lời giải

Bài 5.8 trang 107 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1

Em hãy trình bày các bước gấp và cắt giấy như trong Thực hành (cắt hình cỏ bốn lá) mục 2 đế gấp và cắt hình sau.

Xem lời giải

Bài 5.9 trang 107 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1

Vẽ lại các hình sau vào giấy kẻ ô vuông rồi vẽ thêm để được một hình nhận điểm O là tâm đối xứng

Xem lời giải

Bài 5.10 trang 107 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1

An gấp những mảnh giấy kích thước 3 cm x 5 cm lần lượt theo chiều ngang và chiều dọc rồi cắt như những hình bên. Theo em, khi mở những mảnh giấy này, An sẽ nhận được chữ gì?

Xem lời giải