Trả lời Thử thách nhỏ trang 106 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Em hãy dự đoán tâm đối xứng của các hình sau:

Đề bài

Em hãy dự đoán tâm đối xứng của các hình sau: 

 

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Mỗi hình có một điểm mà khi quay hình đó xung quanh điểm đó đúng một nửa vòng thì hình thu được chồng khít" với chính nó ở vị trí ban đầu (trước khi quay).  Điểm đó được gọi là tâm đối xứng của hình.

Lời giải chi tiết

Tâm đối xứng của ngôi sao sáu cánh là giao điểm của 3 đường thẳng nối các đỉnh đối diện của ngôi sao.

Tâm đối xứng của biểu tượng Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á là tâm của hình tròn.

Tâm đối xứng Hình ảnh bông tuyển là điểm chính giữa bông tuyết.


Bình chọn:
4.3 trên 9 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 6 - Kết nối tri thức - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí