Trả lời Thử thách nhỏ trang 106 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Em hãy dự đoán tâm đối xứng của các hình sau: 

 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Mỗi hình có một điểm mà khi quay hình đó xung quanh điểm đó đúng một nửa vòng thì hình thu được chồng khít" với chính nó ở vị trí ban đầu (trước khi quay).  Điểm đó được gọi là tâm đối xứng của hình.

Lời giải chi tiết

Tâm đối xứng của ngôi sao sáu cánh là giao điểm của 3 đường thẳng nối 3 đỉnh của ngôi sao

Tâm đối xứng của ngôi sao sáu cánh là giao điểm của 3 đường thẳng nối 3 đỉnh của ngôi sao

Tâm đối xứng của biểu tượng Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á là tâm của hình tròn

Tâm đối xứng Hình ảnh bông tuyển là điểm chấm đỏ sau:

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 22. Hình có tâm đối xứng


Hỏi bài