Trả lời Thực hành 1 trang 105 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Gấp đôi tờ giấy hai lần theo hình 5.8a. Cắt tờ giấy vừa gấp theo một đường như hình 5.8b.

Mở phần cắt được ra ta có một hình bông hoa bốn cánh (1.5.8c).

Gọi giao điểm của hai nếp gấp là O. Cố định điểm O bằng đinh ghim để có thể quay hình đó quanh 0.

Bằng cách quay hình nửa vòng quanh O, em hãy kiểm tra xem điểm O có phải là tâm đối xứng của hình không.

 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Mỗi hình có một điểm mà khi quay hình đó xung quanh điểm đó đúng một nửa vòng thì hình thu được chồng khít" với chính nó ở vị trí ban đầu (trước khi quay).  Điểm đó được gọi là tâm đối xứng của hình.

Lời giải chi tiết

HS gấp và cắt hình theo video hướng dẫn

Điểm O có là tâm đối xứng của hình.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 22. Hình có tâm đối xứng


Hỏi bài