Bài 24. So sánh phân số. Hỗn số dương

Bình chọn:
4.3 trên 189 phiếu
So sánh phân số. Hỗn số dương

Lý thuyết So sánh phân số. Hỗn số dương Toán 6 KNTT với cuộc sống ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

Xem chi tiết

1. Quy đồng mẫu nhiều phân số
Hoạt động 1 trang 9 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Em thực hiện các yêu cầu sau để quy đồng mẫu hai phân số... + Tìm bội chung nhỏ nhất của hai mẫu số. + Viết hai phân số mới bằng hai phân số đã cho và có mẫu là số vừa tìm được.

Xem lời giải

Hoạt động 2 trang 9 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Tương tự HĐ1, em hãy quy đồng mẫu hai phân số

Xem lời giải

Luyện tập 1 trang 10 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Quy đồng mẫu các phân số:

Xem lời giải

2. So sánh hai phân số
Hoạt động 3 trang 10 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Em hãy nhắc lại quy tắc so sánh hai phân số có cùng mẫu (tử và mẫu đều dương), rồi so sánh hai phân số

Xem lời giải

Luyện tập 2 trang 10 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Tìm dấu thích hợp () thay cho dấu "?"

Xem lời giải

Hoạt động 4 trang 10 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Để giải quyết bài toán mở đầu, ta cần so sánh

Xem lời giải

Luyện tập 3 trang 11 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

So sánh các phân số sau:

Xem lời giải

Thử thách nhỏ trang 11 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 2

Không quy đồng mẫu số, em hãy so sánh

Xem lời giải

3. Hỗn số dương
Hoạt động 5 trang 11 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Viết phân số biểu thị phần bánh mỗi bạn.

Xem lời giải

Hoạt động 6 trang 11 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Tròn nói mỗi bạn được 1 cái bánh và 1/2 cái bánh. Em có đồng ý với Tròn không?

Xem lời giải

Câu hỏi trang 12 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

2+5/4 có là một hỗn số không? Vì sao?

Xem lời giải

Luyện tập 4 trang 12 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

a) Viết phân số 24/7 dưới dạng hỗn số. b) Viết hỗn số 5+2/3 dưới dạng phân số.

Xem lời giải

Bài 6.8 trang 12 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Quy đồng mẫu các phân số sau:

Xem lời giải

Bài 6.9 trang 12 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

a)So sánh các phân số sau:

Xem lời giải

Bài 6.10 trang 12 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Lớp 6A có 4/5 học sinh thích bóng bàn, 7/10số học sinh thích bóng đá và 1/2 số học sinh thích bòng chuyền. Hỏi môn thể thao nào được các bạn học sinh lớp 6A yêu thích nhất?

Xem lời giải

Bài 6.11 trang 12 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

a) Khối lượng nào lớn hơn: b) Vận tốc nào nhỏ hơn

Xem lời giải

Xem thêm