Giải bài 6.11 trang 12 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


a) Khối lượng nào lớn hơn: b) Vận tốc nào nhỏ hơn

Đề bài

a) Khối lượng nào lớn hơn: \(\dfrac{5}{3}kg\) hay \(\dfrac{{15}}{{11}}kg\)?

b) Vận tốc nào nhỏ hơn: \(\dfrac{5}{6}km/h\) hay \(\dfrac{4}{5}km/h\)?

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

a) So sánh \(\dfrac{5}{3}\) và \(\dfrac{{15}}{{11}}\)

b) So sánh \(\dfrac{5}{6}\) và \(\dfrac{4}{5}\)

Lời giải chi tiết

a) BCNN(3,11)=33

Thừa số phụ: 33 : 3 = 11; 33 : 11 = 3

\(\begin{array}{l}\dfrac{5}{3} = \dfrac{{5.11}}{{3.11}} = \dfrac{{55}}{{33}}\\\dfrac{{15}}{{11}} = \dfrac{{15.3}}{{11.3}} = \dfrac{{45}}{{33}}\end{array}\)

Vì \(\dfrac{{55}}{{33}} > \dfrac{{45}}{{33}}\)

Nên \(\dfrac{5}{3}kg > \dfrac{{15}}{{11}}\)kg

b) BCNN(6,5)=30

Thừa số phụ: 30 : 6 = 5; 30 : 5 = 6

\(\begin{array}{l}\dfrac{5}{6} = \dfrac{{5.5}}{{6.5}} = \dfrac{{25}}{{30}}\\\dfrac{4}{5} = \dfrac{{4.6}}{{5.6}} = \dfrac{{24}}{{30}}\end{array}\)

Vì \(\dfrac{{25}}{{30}} > \dfrac{{24}}{{30}}\)

Nên \(\dfrac{5}{6}km/h > \dfrac{4}{5}km/h\) 


Bình chọn:
4.7 trên 145 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 6 - Kết nối tri thức - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí