Trả lời Hoạt động 5 trang 11 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Viết phân số biểu thị phần bánh mỗi bạn.

Đề bài

Viết phân số biểu thị phần bánh mỗi bạn.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+ Số bánh là tử số.

+ Số bạn là mẫu số.

Lời giải chi tiết

Có 3 cái bánh nên tử số là 3. Chia đều cho 2 bạn nên mẫu số là 2. Vậy phân số biểu thị phần bánh mỗi bạn là: \(\dfrac{3}{2}\).


Bình chọn:
4.7 trên 35 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 6 - Kết nối tri thức - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí