Trả lời Thử thách nhỏ trang 11 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 2


Đề bài

Không quy đồng mẫu số, em hãy so sánh \(\dfrac{{31}}{{32}}\) và \(\dfrac{{ - 5}}{{57}}\)

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+ Xác định dấu của các phân số.

+ So sánh các phân số với 0.

+ Nhận xét.

Lời giải chi tiết

Ta có \(\dfrac{{31}}{{32}} > 0\) và \(\dfrac{{ - 5}}{{57}} < 0\) nên \(\dfrac{{31}}{{32}} > \dfrac{{ - 5}}{{57}}\).

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu