Trả lời Hoạt động 3 trang 10 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Em hãy nhắc lại quy tắc so sánh hai phân số có cùng mẫu (tử và mẫu đều dương), rồi so sánh hai phân số \(\dfrac{7}{{11}}\) và \(\dfrac{9}{{11}}\).

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Nhắc lại quy tắc so sánh hai phân số có cùng mẫu  được học ở cấp 1

- So sánh tử của 2 phân số rồi kết luận.

Lời giải chi tiết

Quy tắc:

Trong hai phân số có cùng mẫu, phân số nào có tử lớn hơn thì lớn hơn.

So sánh:

Ta có 7 < 9 nên \(\dfrac{7}{{11}} < \dfrac{9}{{11}}\).


Bình chọn:
3.7 trên 6 phiếu