Trả lời Luyện tập 2 trang 10 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Tìm dấu thích hợp () thay cho dấu "?"

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Trong hai phân số có cùng một mẫu dương, phân số nào có tử lớn hơn thì phân số đó lớn hơn.

Lời giải chi tiết

a) Ta có \( - 2 >  - 7\) nên \(\dfrac{{ - 2}}{9} > \dfrac{{ - 7}}{9}\)

b) Ta có \(5 >  - 10\) nên \(\dfrac{5}{7} > \dfrac{{ - 10}}{7}\)


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu