Bài 35. Trung điểm của đoạn thẳng

Bình chọn:
4.2 trên 101 phiếu
Trung điểm của đoạn thẳng

Lý thuyết Trung điểm của đoạn thẳng Toán 6 KNTT với cuộc sống ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

Xem chi tiết

Hoạt động 1 trang 55 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Người ta dùng một thanh gỗ dài 3 m để làm bập bênh. Theo em, điểm gắn trục phải cách hai đầu thanh gỗ là bao nhiêu?

Xem lời giải

Hoạt động 2 trang 55 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Một sợi dây dài 120 cm. Gấp đôi sợi dây lại để hai đầu sợi dây trùng nhau. Đánh dấu điểm A là chỗ bị gấp (h.8.36). Khoảng cách từ điểm A đến mỗi đầu sợi dây là bao nhiêu?

Xem lời giải

Hoạt động 3 trang 55 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Một chiếc xe chạy với vận tốc không đổi trên một quãng đường thẳng dài 100 km từ vị trí A đến vị trí B hết 2 giờ. Hỏi sau khi chạy được 1 giờ, xe rời xa vị trí A bao nhiêu kilômét, còn cách vị trí, bao nhiêu kilômét (h.8.37)?

Xem lời giải

Câu hỏi trang 55 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Dùng thước thẳng có vạch chia, em hãy kiểm tra xem các điểm I, J, K trong hình 8.39 có lần lượt là trung điểm của các đoạn thẳng AB, CD, EF hay không.

Xem lời giải

Luyện tập trang 56 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Cho đoạn thẳng PQ dài 12 đơn vị. Gọi E là trung điểm của đoạn thẳng PQ và F là trung điểm của đoạn thẳng PE. Tính độ dài đoạn thẳng EF.

Xem lời giải

Vận dụng trang 56 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Vòng quay mặt trời trong khu vui chơi Đầm Sen ở thành phố Hồ Chí Minh có điểm cao nhất là 60 m, điểm thấp nhất là 6 m (so với mặt đất). Hỏi trục của vòng quay nằm ở độ cao nào?

Xem lời giải

Bài 8.15 trang 56 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Cho hình vẽ sau...

Xem lời giải

Bài 8.16 trang 56 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Tính độ dài của đoạn thẳng AB

Xem lời giải

Bài 8.17 trang 56 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Cho bốn điểm A,B,C,D cùng nằm trên một đường thẳng...

Xem lời giải

Bài 8.18 trang 56 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Giả sử có một cây gậy và muốn tìm điểm chính giữa của cây gậy đó...

Xem lời giải